image

Silvia Cvengrošová – Executive Director, Česká republika + Slovenská republika
Budovanie vlastnej personálnej spoločnosti a dlhoročná prax v TOP manažmente medzinárodných personálnych korporácií určilo môj celoživotný pracovný smer. Mám rada dynamiku, jasné vízie, ciele a ľudí pre ktorých je práca radosťou a výzvou. Tím našej spoločnosti tvoria práve takí ľudia a spolu začíname písať úspešný príbeh EUworker.

Silvie Cvergošová

Michaela Andelová - Managing Director, Slovenská republika
Projekty ktoré som riadila mi dali poznanie, že recruitment je predovšetkým o ľudskom prístupe a o osobnej energii, nie o korporátnych stratégiách a zložitom firemným plánovaní. Pre svoj tím sa vždy snažím byť prirodzenou autoritou a lídrom, ktorý neočakáva rešpekt, ale buduje si ho sám. Pre svojich klientov a kandidátov chcem byť impulzom, ktorý im ukazuje, že životný úspech nezávisí na podmienkach, ktoré majú, ale na rozhodnutiach, ktoré urobia.

podpis andelova

Denisa Kinčeková – Senior Recruitment Specialist, Slovenská republika
Teoretické vedomosti v oblasti HR som získala už počas štúdia na vysokej škole, ale v praxi ma úplne uchvátil recruitment. Hľadať tú správnu kombináciu medzi charakterom, skúsenosťami, talentom a vzdelaním u kandidátov je adrenalín a motivácia, ktorá ma poháňa vpred. Pomáhať ľuďom, získať ich,, dream job "nie je len úspech. Je to cesta, je to smer, ktorým ideme spolu.

podpis kincekova